Wonen aan ’t historisch lint van Zoetermeer

Erf Zilverster ligt aan een van de historische linten van Zoetermeer: de Voorweg. Oorspronkelijk de enige weg naar de kerk, in de vijftiende eeuw een belangrijke route om turf af te voeren, nu een leisure-as tussen stad en platteland. Kortom een weg met karakter, waaraan u gewoonweg wilt wonen!

Het ontstaan van de Voorweg in Zoetermeer

De Voorweg is een van de oudste wegen van Zoetermeer. In een verslag uit 1295 wordt de weg voor het eerst genoemd. Weliswaar onder de naam Kerkweghe, een naam die was ontstaan omdat de weg voor de boeren uit de omgeving de enige route was naar de kerk in het dorp. Decennia later werd de naam veranderd in Voorkerkweghe en uiteindelijk verbasterd tot Voorweg.

Veen en turf

Het gebied waar de Voorweg doorheen loopt, heeft vroeger bestaan uit een metersdikke veenlaag. Een laag die bijna volledig is afgegraven voor het winnen van turf. De akkers, vele slootjes en plassen, en de Voorwegwetering herinneren hier nog aan. Net als de Driemanspolder en Buytenweghpolder, die beide zijn ontstaan door droogmaking van ondergelopen veengebied.

Zoetermeers historisch lint

Ook de Voorweg zelf is mede door zijn verhoogde ligging een duidelijk zichtbaar overblijfsel uit die tijd. De veendijk vormde destijds de basis voor de ontginningen en fungeerde als verbindingsweg van de stad naar het platteland. Vandaar de naam ontginningslint of historisch lint. Nu doorkruist de Voorweg Zoetermeer van oost naar west en is het dé route naar groen en leisure.

Landelijk_Wonen_Zoetermeer

Landelijk wonen in Zoetermeer

Aan dit historisch lint, in het overgangsgebied van stad naar land, ligt Erf Zilverster. Een schitterende locatie waar binnenkort 18 nieuwe woningen verrijzen, waar modern comfort en rustiek woongenot hand in hand gaan en waar het afgesloten erf rust en geborgenheid biedt. Ziet u zichzelf hier al wonen?

Op de hoogte blijven van Erf Zilverster?

Heeft Erf Zilverster uw interesse gewekt en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit karakteristieke woonplan? Meldt u zich dan aan als belangstellende.